Zorg op de kaart

Inzichten krijgen en inzichten maken over zorg en wonen in wijk of gemeente. Voor het gesprek met partner of uw beleid. Eenvoudig gegevens downloaden en gegevens zelf toevoegen

Wat wil je op de kaart zien?

Aanpasbaarheid woning

Is de woning aanpasbaar en wat kost dat? Buurtrapportages: Hoeveel aanpasbare woningen heeft de buurt en hoeveel zijn huur of koop? Wat kosten de aanpassingen? Hoeveel vraag zal er in de buurt of gemeente zijn door demografische veranderingen?

Percentage koopwoningen

Wat is het aandeel koop of huur in de buurt of gemeente? Is de verhouding koop en huur goed om de woningvoorraad geschikt te maken voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Is overleg met woningcorporaties zinvol? Welke rol speelt dit bij het gemeentelijk beleid?

Leefbaarheidssituatie

Mensen met mobiliteitsbeperkingen hebben een beperkte actieradius. Wat is de (loop afstand) van hun huis tot voorzieningen? Hoe is de relatie tussen de voorzieningen en de leefbaarheid van de wijk?

Afstand tot ADL-voorzieningen

Op deze plattegrond ziet u per wijk de gemiddelde afstand tot voorzieningen voor het algemene dagelijkse leven. Als maat is genomen de maximale gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot zowel de dichtstbijzijnde supermarkt, huisartsenpraktijk als apotheek via de weg.