Terug naar home

Over Zorg op de kaart

De organisatie van wonen, zorg en welzijn in Nederland verandert. Gemeenten krijgen andere taken. Mensen die vroeger in aanmerking kwamen voor verblijf in een instelling, blijven langer thuis wonen.

Een goed beeld van de regionale situatie stelt partijen beter in staat met elkaar het gesprek aan te gaan over de gevolgen van de veranderingen en het toekomstig perspectief voor de infrastructuur. U kunt denken aan organisataties van belangenbehartigers, zorginstellingen, gemeenten, zorgkantoren, woningcorporaties, verzekeraars en financiers.

"Zorg op de kaart" ondersteunt met cijfers en maakt dit visueel. De applicatie is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gerealiseerd door TNO, Dutch Centre for Health Assets in samenwerking met Celsus, academie voor betaalbare zorg.

Gebruikte bronnen: Kadaster, CIBG, openbare kwaliteitsgegevens, TNO (Dutch Centre for health assets), Kamer van Koophandel, Jaarverslagen zorg, CBS, Zorginstituut Nederland, Beleidsregels NZa, Celsus academie voor betaalbare zorg.