Toegankelijkheid

De overheid hecht veel waarde aan redactioneel goede en toegankelijke websites.

De huidige website is naar zijn aard een ruimtelijke kaart van Nederland die spreadsheets en rekenbladen koppelt aan ruimtelijk inzicht en kaartmateriaal. Dit is met de huidige stand van de techniek moeilijk zichtbaar te maken voor mensen met een visuele beperking. Onder de knop "Tabel" is de mogelijkheid gemaakt om alle informatie die de kaart biedt, waar mogelijk om te zetten in een database, dan wel excelbestand om ook de mensen met een visuele beperking van dienst te kunnen zijn.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.