Verzorgingshuisappartementen voor 1985 en na 1984

Vraag: Waarom er is verschil gemaakt in de applicatie tussen verzorgingshuisappartementen gebouwd voor 1985 en na 1984?

De verzorgingshuisappartementen zijn gebouwd in verschillende perioden van vergunningenregels. Na 1984 werden hogere eisen gesteld aan de grootte van de privéruimte en sanitair. De verzorgingshuisappartementen die gebouwd zijn voor 1985, hebben veelal kleine privéruimtes en hebben krap bemeten sanitair. Uitgangspunt van het model is dat de kwalitatief minste appartementen en de vaak minst aantrekkelijke appartementen het eerst buiten gebruik worden gesteld.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.