Toekomstverwachting

Vraag: Is de gebruikte toekomstverwachting over het gebruik van de verzorgingshuizen realistisch? Ik zie dat behalve voor toekomstige instroom van mensen met zwaardere zorg en studenten geen andere herbestemming is opgenomen. Bijvoorbeeld kan ook worden gedacht aan seizoensarbeid, tijdelijke opvang bij revalidatie, betaalbare woonruimte voor gescheiden mensen en net werkende jongeren.

Antwoord: Naar de huidige inzichten zijn ze realistisch. De toekomst kan niemand exact voorspellen, maar op grond van wat bekend is over de demografie en de huidige appartementen is een inschatting gemaakt. Daarbij is uitgegaan van bestaande cijfers. We kennen de vraag naar studentenhuisvesting, deze wordt in de applicatie enkele doorgerekend voor de gebieden waar inderdaad een studentenpopulatie is. De andere herbestemmingsmogelijkheden die u noemt, bestaan ook, maar daarvan hebben we geen onderbouwd beeld, en ook geen (goed) zicht op de geografische spreiding, zodat het programma daarmee niet rekent.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.