Waar komen de financiële gegevens vandaan. Wat zegt de relatieve score?

Vraag: De gegevens komen uit de jaarverslagen die instellingen jaarlijks aanleveren.

Antwoord: De relatieve score geeft de positie binnen de groep aan. De groep als geheel kan er beter of slechter voorstaan, dus daar past enige nuance. De relatieve financiele positie is een mandje van een vijftal in de accountancy bekende benchmarks. Gebruikers kunnen zelf met deze gewichten schuiven om te kijken naar het gevolg daarvan.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.