Andere toepassingen

Vraag: Kan ik de kaart ook voor andere doeleinden dan de zorg gebruiken?

Antwoord: De kaart is de informatievoorziening aan u. Het technische gedeelte van de applicatie wordt door TNO, Dutch Centre for Health Assets verzorgd en is niet in handen of eigendom van de Rijksoverheid. Voor andere doeleinden is de techniek ook te gebruiken. U kunt daarvoor TNO benaderen. ir. H. (Henk) Sijsling, 06 535 926 61

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.