Eigen scenario's invoeren

Vraag: Kan ik voor mijn regio ook andere scenario's invoeren?

Antwoord: U kunt eigen scenario's invoeren in het gedeelte van de kaart dat per (sub)WMO regio de gevolgen voor vastgoed doorrekent. U kunt bijvoorbeeld het percentage van de de instroom in 2014-2020 van mensen met zwaardere zorg in bestaande verzorgingshuizen ophogen of verlagen of andere variabelen bijstellen. U krijgt in dat geval andere uitkomsten voor de restschuld.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.