Gehandicaptenzorg vastgoed

Is de intramurale gehandicaptenzorg ook onderzocht op de gevolgen van langer thuiswonen en de dalende vraag naar huisvesting bij instellingen.

Dit is door TNO onderzocht naar regio. De effecten zijn echter dermate klein dat alleen een landelijk beeld beschikbaar zal worden gesteld, omdat een uitsplitsing naar regio weinig toevoegt. De kern van de conclusie is dat de daling van de vraag is op te vangen door de oudbouw, die aan het eind van de technisch of functionele levensduur is, niet in zijn geheel te vervangen. De totale restschuld voor de sector komt dan uit op < € 20 mln.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.