Databronnen

Vraag: Waar komen de cijfers en visualisaties van de applicatie vandaan?

Antwoord: De cijfers zijn deels "platte" bronnen. U moet dan denken aan de jaarverslagen zorg, openbare kwaliteitsdata, de gegevens van het agentschap CIBG, het Kadaster, Kamer van Koophandel, de beleidsregels voor bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit, en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast maakt het programma van de "platte" data, "intelligente" data en visualisaties. Door bijvoorbeeld het combineren van de leeftijd van gebouwen, het bekostigingssysteem en demografische gegevens en hypothesen voor herbestemming, wordt een beeld gemaakt van de restschuld voor verzorgingshuizen. Dit kan geordend naar (sub) WMO-regio of zorgkantoor.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.