Zorg op de kaart

Inzichten krijgen en inzichten maken over zorg en wonen in wijk of gemeente. Voor het gesprek met partner of uw beleid. Eenvoudig gegevens downloaden en gegevens zelf toevoegen

Wat wil je op de kaart zien?

Aanpasbaarheid woning

Is de woning aanpasbaar en wat kost dat? Buurtrapportages: Hoeveel aanpasbare woningen heeft de buurt en hoeveel zijn huur of koop? Wat kosten de aanpassingen? Hoeveel vraag zal er in de buurt of gemeente zijn door demografische veranderingen?

Percentage koopwoningen

Wat is het aandeel koop of huur in de buurt of gemeente? Is de verhouding koop en huur goed om de woningvoorraad geschikt te maken voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Is overleg met woningcorporaties zinvol? Welke rol speelt dit bij het gemeentelijk beleid?

Leefbaarheidssituatie

Mensen met mobiliteitsbeperkingen hebben een beperkte actieradius. Wat is de (loop afstand) van hun huis tot voorzieningen? Hoe is de relatie tussen de voorzieningen en de leefbaarheid van de wijk?

Afstand tot ADL-voorzieningen

Op deze plattegrond ziet u per wijk de gemiddelde afstand tot voorzieningen voor het algemene dagelijkse leven. Als maat is genomen de maximale gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot zowel de dichtstbijzijnde supermarkt, huisartsenpraktijk als apotheek via de weg.

Aantal inwoners

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken met de meeste inwoners. Dit geeft u een indicatie van de behoefte aan aanpasbare woningen en in welke wijken u de grootste impact van een voldoende aanbod aan geschikte woningen kan verwachten.

Aantal inwoners

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken met de meeste inwoners. Dit geeft u een indicatie van de behoefte aan aanpasbare woningen en in welke wijken u de grootste impact van een voldoende aanbod aan geschikte woningen kan verwachten.

Aantal woningen ster 3

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken met het grootste aanbod aan ster 3 woningen die in beginsel geschikt zijn voor mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Aandeel 65+ ers

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken met het grootste aandeel 65+ ers. Dit geeft u een indicatie van de toekomstig behoefte aan aanpasbare woningen en waar u de grootste vraag naar geschikte woningen of woningaanpassingen kunt verwachten.

Aandeel aanpassingskosten uit wmo-integratiebudget

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken waarin het aandeel aanpassingskosten het hoogste is, als de vraag naar woningaanpassingen wordt gehonoreerd De kosten volgen uit de typologie van de woningen en de demografie.

Vraag t.o.v. ster 3 woningen

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken met de grootste vraag naar ster 3 woningen die in beginsel geschikt zijn voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Deze vraag wordt verwacht op basis van de demografie.

Aandeel instroom mobiliteitsbeperkten

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken waar het aandeel van de instroom aan mobiliteitsbeperkten het grootst is, gelet op de demografie. U kunt daarmee inschatten of er behoefte is aan geschikte woningen en/of vraag naar woningaanpassingen.

Jaarlijkse aanpassingskosten / inwoner

Op deze plattegrond van de gekozen gemeente ziet u de wijken hoogste jaarlijks aanpassingskosten per inwoner. Als de vraag naar woningaanpassingen wordt gehonoreerd volgen de kosten uit de typologie van de woningen en de demografie.