Uitbreidingen

De kaart zal regelmatig worden geactualiseerd met recente data en nieuwe uitbreidingen

2014 

tweede helft oktober - aanrijtijden brandweer

November - financiƫle kengetallen ziekenhuizen

December - SBI coderingen Zorg en Welzijn

December - toevoeging van eigendomsdata zorgconcerns

December - indicatiedata

2015

Januari - actualisering databestanden

Februari - verwerking van de rentegegevens in de financiƫle gegevens van concerns

1e kwartaal - mogelijkheden voor woningaanpassingen

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.