Financieel-kwaliteit concerns 2011, 2012 en 2013 (Benchmarkrapportages)

Overzicht van 978 benchmarkrapportages financieel-kwaliteit, voor de sectoren V&V, GHZ en GGZ, gegroepeerd op plaatsnaam.

De Celsus-rapporten bevatten gegevens over 2013, 2012 en 2011. De Rapporten zijn naast het Nederlands beschikbaar in het Engels en Duits.

Naar benchmarkrapporten operationele eenheden V&V

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.