Financieel-kwaliteit operationele eenheden 2011, 2012 en 2013 (Benchmarkrapportages)

Overzicht van 2398 benchmarkrapportages financieel-kwaliteit, voor de operationele eenheden, gegroepeerd per concern.

De Celsus-rapporten bevatten gegevens over 2013, 2012 en 2011. De rapporten zijn beschikbaar in het Nederlands.

Naar benchmarkrapporten Care concerns

Gebruik de zoekfunctie van de browser (CTRL + F) om snel te zoeken in de lijst.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.