Cookies

Cookies are tools used to monitor the user's browsing activity. This website uses analytical cookies, which allow us to get an insight into the way users use the website. This information will help us to improve the website.

Analytische cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw computer opslaan. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. De analytische cookies geven antwoorden op onderstaande vragen:

Analytische cookies

Surfgedrag van de bezoeker

Cookie
Heeft de bezoeker toestemming gegeven voor het gebruik van cookies? Zo ja, dan wordt de cookiebalk niet opnieuw getoond.

Cookie toestemmingvoorcookies

Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht? Cookie_pk_id
Welke pagina's zijn tijdens het bezoek geraadpleegd? Cookie _pk_ses
Vanaf welke site is de bezoeker gekomen? Cookie _pk_ref

Cookies bevatten geen persoonsgegevens

De analytische cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies kunnen dus niet gebruikt worden om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen deze cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de website te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden gegeven.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen. De website Waarschuwingsdienst.nl geeft informatie over veelgebruikte browsers.

Cookies Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl maakt gebruik van cookies om een (contact)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat het formulier is verzonden. Aan het eind van de bezoeksessie wordt deze cookie automatisch verwijderd.

Af en toe vindt op Rijksoverheid.nl onderzoek plaats onder de bezoekers van de website. In dat geval wordt de cookie surveystatus gebruikt. Deze houdt bij of een bezoeker deelnam aan de online enquête. Het gaat om de volgende cookies:

Cookies webonderzoek
Surfgedrag van de bezoeker Cookie
Is in dit bezoek de online enquête uitnodiging getoond? Cookie _pk_cvar

Hoe lang duurt het bezoek?

Cookie surveyvisittime

Heeft de bezoeker deelgenomen aan de online enquête op Rijksoverheid.nl?

Cookie surveystatus

Do you have questions or comments? Contact us.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.